• Jean   ARTHUIS  

Jean ARTHUIS : Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja - 8. parlamentarni saziv 

Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa „Erasmus”, programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013  
- BUDG_AD(2018)626923 -  
-
BUDG 
MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/825 radi povećanja financijske omotnice Programa potpore strukturnim reformama i izmjene njegova općeg cilja  
- BUDG_AD(2018)620816 -  
-
BUDG 
MIŠLJENJE o provedbi instrumenata EU-a za vanjsko financiranje: preispitivanje sredinom programskog razdoblja 2017. godine i struktura za razdoblje nakon 2020.  
- BUDG_AD(2018)616571 -  
-
BUDG 
MIŠLJENJE o europskom semestru za usklađivanje ekonomske politike: Godišnji pregled rasta za 2018.  
- BUDG_AD(2018)613600 -  
-
BUDG 
MIŠLJENJE o godišnjem izvješću o provedbi zajedničke vanjske i sigurnosne politike  
- BUDG_AD(2017)609504 -  
-
BUDG 
MIŠLJENJE o ustavnim, pravnim i institucijskim posljedicama zajedničke sigurnosne i obrambene politike: mogućnosti koje daje Ugovor iz Lisabona  
- BUDG_AD(2017)594135 -  
-
BUDG 
MIŠLJENJE o općoj reviziji Poslovnika Europskog parlamenta  
- BUDG_AD(2016)589457 -  
-
BUDG 
MIŠLJENJE o provedbi zajedničke vanjske i sigurnosne politike  
- BUDG_AD(2016)580697 -  
-
BUDG 
MIŠLJENJE o Europskom semestru za usklađivanje ekonomske politike: godišnji pregled rasta za 2016. godinu  
- BUDG_AD(2016)575091 -  
-
BUDG 
MIŠLJENJE o europskom semestru za usklađivanje ekonomske politike: provedba prioriteta za 2015.  
- BUDG_AD(2015)565141 -  
-
BUDG 
MIŠLJENJE o temi „Poboljšanje funkcioniranja Europske unije korištenjem potencijala Ugovora iz Lisabona”  
- BUDG_AD(2015)554633 -  
-
BUDG 
MIŠLJENJE o Europskom semestru za usklađivanje ekonomskih politika: Godišnji pregled rasta za 2015. godinu  
- BUDG_AD(2015)546556 -  
-
BUDG