• Jean   ARTHUIS  

Jean ARTHUIS : Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni - 8. parlamentarni saziv