Marco AFFRONTE : 8. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Klub zastupnika Europe slobode i demokracije - Član
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Nezavisni zastupnici
 • 20-10-2014 / 10-01-2017 : Klub zastupnika Europe slobode i demokracije - Član
 • 11-01-2017 / 01-07-2019 : Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza - Član

Nacionalne stranke 

 • 01-07-2014 / 10-01-2017 : Movimento 5 Stelle (Italija)
 • 11-01-2017 / 25-02-2019 : Independent (Italija)
 • 26-02-2019 / 01-07-2019 : Federazione dei Verdi (Italija)

Zastupnik 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za ribarstvo
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Turske
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo u Odboru za stabilizaciju i pridruživanje Albanije EU-u
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za ribarstvo

Zamjenik 

 • 10-07-2014 / 10-01-2017 : Odbor za predstavke
 • 14-07-2014 / 11-05-2015 : Izaslanstvo u Odboru za stabilizaciju i pridruživanje Crne Gore EU-u
 • 17-11-2014 / 10-01-2017 : Izaslanstvo za odnose sa Saveznom Republikom Brazilom

Glavne parlamentarne aktivnosti 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 
Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

MIŠLJENJE o Strategiji EU-a za jadransku i jonsku regiju  
- ENVI_AD(2015)557240 -  
-
ENVI 
MIŠLJENJE o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zabrani ribolova lebdećim (plovućim) mrežama, o izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 850/98, (EZ) br. 812/2014, (EZ) br. 2187/2005 i (EZ) br. 1967/2006 i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 894/97  
- ENVI_AD(2015)539866 -  
-
ENVI 

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o ukidanju pomicanja sata uvjetovanog izmjenom godišnjih razdoblja i stavljanju izvan snage Direktive 2000/84/EZ  
- ENVI_AD(2019)631995 -  
-
ENVI 
MIŠLJENJE o ulozi regija i gradova EU-a u provođenju Pariškog sporazuma s konferencije COP 21 o klimatskim promjenama  
- ENVI_AD(2017)607983 -  
-
ENVI 
MIŠLJENJE o Svemirskoj strategiji za Europu  
- PECH_AD(2017)599804 -  
-
PECH 

Usmena pitanja 
Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti pitanje za usmeni odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 136. Poslovnika

Druge parlamentarne aktivnosti 

Pisana pitanja 
Zastupnici smiju uputiti određen broj pitanja za pisani odgovor predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 138. Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Pitanja za ESB te pitanja u vezi s jedinstvenim nadzornim mehanizmom i jedinstvenim sanacijskim mehanizmom 
Zastupnici mogu postaviti pitanja za pisani odgovor ESB-u te u vezi s jedinstvenim nadzornim mehanizmom i jedinstvenim sanacijskim mehanizmom. Takva se pitanja prvo podnose predsjedniku nadležnog odbora. Članak 140. i 141 Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava o potrebi da se ponovo razmotri izgradnja brze željezničke pruge između Lyona i Torina  
- P8_DCL(2016)0111 - Ne razmatra se  
Marco VALLI , Daniela AIUTO , Tiziana BEGHIN , Eleonora EVI , Curzio MALTESE , Eleonora FORENZA , Barbara SPINELLI , Karima DELLI , Michèle RIVASI , Isabella ADINOLFI , Marco AFFRONTE , Laura AGEA , David BORRELLI , Fabio Massimo CASTALDO , Ignazio CORRAO , Rosa D'AMATO , Laura FERRARA , Giulia MOI , Piernicola PEDICINI , Dario TAMBURRANO , Marco ZANNI , Marco ZULLO  
Datum otvaranja : 24-10-2016
Datum isteka roka : 24-01-2017
Broj potpisnika : 43 - 25-01-2017
Pisana izjava o međunarodnom kartiranju plutajućih površina smeća  
- P8_DCL(2016)0093 - Ne razmatra se  
Alain CADEC , Angélique DELAHAYE , Ricardo SERRÃO SANTOS , Simona BONAFÈ , Marco AFFRONTE , Norica NICOLAI , Linnéa ENGSTRÖM , Remo SERNAGIOTTO , Werner KUHN , Liadh NÍ RIADA  
Datum otvaranja : 12-09-2016
Datum isteka roka : 12-12-2016
Broj potpisnika : 86 - 13-12-2016
Pisana izjava o smanjenju onečišćenja mikroplastikom  
- P8_DCL(2016)0006 - Ne razmatra se  
Catherine BEARDER , Roberta METSOLA , Ricardo SERRÃO SANTOS , Margrete AUKEN , Brian HAYES , Gerben-Jan GERBRANDY , Marco AFFRONTE , Linnéa ENGSTRÖM , Françoise GROSSETÊTE , José Inácio FARIA , Kathleen VAN BREMPT  
Datum otvaranja : 01-02-2016
Datum isteka roka : 01-05-2016
Broj potpisnika : 340 - 02-05-2016

Izjave 

Izjava o financijskim interesima