Mircea DIACONU : 8. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu - Član

Nacionalne stranke 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Independent (Rumunjska)

Potpredsjednik 

  • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za kulturu i obrazovanje
  • 23-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za kulturu i obrazovanje

Zastupnik 

  • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Odbor za kulturu i obrazovanje
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo za odnose s Arapskim poluotokom
  • 19-01-2017 / 22-01-2017 : Odbor za kulturu i obrazovanje

Zamjenik 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Sjeverne Makedonije
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja

Glavne parlamentarne aktivnosti 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika u nadležnim odborima za svako izvješće imenuju izvjestitelja u sjeni koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 
Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

MIŠLJENJE o jačanju gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije u Europskoj Uniji: 7. izvješće Europske komisije  
- CULT_AD(2018)616606 -  
-
CULT 
MIŠLJENJE o mogućem proširenju zaštite oznake zemljopisnog podrijetla Europske unije na nepoljoprivredne proizvode  
- CULT_AD(2015)551753 -  
-
CULT 

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu  
- CULT_AD(2018)626959 -  
-
CULT 
MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uvozu kulturnih dobara  
- CULT_AD(2018)616832 -  
-
CULT 
MIŠLJENJE o „stanju u Mađarskoj” (u skladu s rezolucijom Europskog parlamenta od 17. svibnja 2017.)  
- CULT_AD(2018)618171 -  
-
CULT 

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Na zahtjev odbora, kluba zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika podnose se prijedlozi rezolucija o aktualnim pitanjima o kojima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članci 132. , 136. , 139 i 144. Poslovnika

Usmena pitanja 
Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti pitanje za usmeni odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 136. Poslovnika

Druge parlamentarne aktivnosti 

Pisana pitanja 
Zastupnici smiju uputiti određen broj pitanja za pisani odgovor predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 138. Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Pojedinačni prijedlozi rezolucija  
Svaki zastupnik može podnijeti prijedlog rezolucije o predmetu iz područja djelovanja Europske unije. Dopušteni prijedlozi upućuju se nadležnom odboru, koji odlučuje koji će se postupak primijeniti. Članak 143. Poslovnika

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava o dostupnosti stanovanja za ugrožene zajednice  
- P8_DCL(2016)0074 - Ne razmatra se  
Damian DRĂGHICI , Norica NICOLAI , Daciana Octavia SÂRBU , Sirpa PIETIKÄINEN , Cătălin Sorin IVAN , Benedek JÁVOR , Ilhan KYUCHYUK , Stefan ECK , Terry REINTKE , Nedzhmi ALI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Mircea DIACONU , Marc TARABELLA , Filiz HYUSMENOVA , Nicola CAPUTO  
Datum otvaranja : 12-09-2016
Datum isteka roka : 12-12-2016
Broj potpisnika : 91 - 13-12-2016
Pisana izjava o sigurnosti zračnog prometa i opasnim letovima vojnih zrakoplova  
- P8_DCL(2015)0052 - Ne razmatra se  
Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA  
Datum otvaranja : 05-10-2015
Datum isteka roka : 05-01-2016
Broj potpisnika : 106 - 06-01-2016

Izjave 

Izjava o financijskim interesima