Laura AGEA : 8. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Klub zastupnika Europe slobode i demokracije - Članica
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Nezavisni zastupnici
 • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Klub zastupnika Europe slobode i demokracije - Članica

Nacionalne stranke 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Movimento 5 Stelle (Italija)

Zastupnik 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
 • 14-07-2014 / 14-09-2014 : Izaslanstvo za odnose s Panafričkim parlamentom
 • 14-07-2014 / 19-10-2014 : Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran
 • 14-07-2014 / 09-03-2017 : Izaslanstvo za odnose s Palestinom
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo u Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
 • 10-03-2017 / 01-07-2019 : Izaslanstvo za odnose s Palestinom

Zamjenica 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za predstavke
 • 10-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Izaslanstvo za odnose s Izraelom
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo za odnose s Kanadom
 • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran
 • 17-11-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo u Parlamentarnom odboru za partnerstvo EU-a i Armenije, Odboru za parlamentarnu suradnju EU-a i Azerbajdžana i Parlamentarnom odboru za pridruživanje između EU-a i Gruzije
 • 19-02-2016 / 18-01-2017 : Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za proračunski nadzor
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za predstavke

Glavne parlamentarne aktivnosti 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika u nadležnim odborima za svako izvješće imenuju izvjestitelja u sjeni koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 
Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

MIŠLJENJE o pripremi poslijeizborne revizije višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014. – 2020.: mišljenje Parlamenta prije prijedloga Komisije  
- LIBE_AD(2016)578563 -  
-
LIBE 
MIŠLJENJE o iskorištavanju potencijala istraživanja i inovacija u plavom gospodarstvu radi stvaranja radnih mjesta i ostvarivanja rasta  
- EMPL_AD(2015)552096 -  
-
EMPL 
MIŠLJENJE o prijedlogu uredbe Europskog Parlamenta i Vijeća o osobnoj zaštitnoj opremi  
- EMPL_AD(2015)544202 -  
-
EMPL 

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o statutu za socijalna i solidarna poduzeća  
- EMPL_AD(2018)615243 -  
-
EMPL 
MIŠLJENJE o modernizaciji sustava obrazovanja u Europskoj uniji  
- EMPL_AD(2018)618003 -  
-
EMPL 
MIŠLJENJE o legitimnim mjerama za zaštitu zviždača koji objavljivanjem povjerljivih podataka trgovačkih društava i javnih tijela djeluju u javnom interesu  
- EMPL_AD(2017)601037 -  
-
EMPL 

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Na zahtjev odbora, kluba zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika podnose se prijedlozi rezolucija o aktualnim pitanjima o kojima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članci 132. , 136. , 139 i 144. Poslovnika

Usmena pitanja 
Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti pitanje za usmeni odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 136. Poslovnika

Dulja zastupnička pitanja 
Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti dulje zastupničko pitanje za pisani odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 139 Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Druge parlamentarne aktivnosti 

Pisana pitanja 
Zastupnici smiju uputiti određen broj pitanja za pisani odgovor predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 138. Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Pitanja za ESB te pitanja u vezi s jedinstvenim nadzornim mehanizmom i jedinstvenim sanacijskim mehanizmom 
Zastupnici mogu postaviti pitanja za pisani odgovor ESB-u te u vezi s jedinstvenim nadzornim mehanizmom i jedinstvenim sanacijskim mehanizmom. Takva se pitanja prvo podnose predsjedniku nadležnog odbora. Članak 140. i 141 Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Odgovori na pitanja za ESB te pitanja u vezi s jedinstvenim nadzornim mehanizmom i jedinstvenim sanacijskim mehanizmom 
Odgovori na pitanja zastupnika postavljena ESB-u te na pitanja u vezi s jedinstvenim nadzornim mehanizmom i jedinstvenim sanacijskim mehanizmom. Članak 140. i 141 Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Pojedinačni prijedlozi rezolucija  
Svaki zastupnik može podnijeti prijedlog rezolucije o predmetu iz područja djelovanja Europske unije. Dopušteni prijedlozi upućuju se nadležnom odboru, koji odlučuje koji će se postupak primijeniti. Članak 143. Poslovnika

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava o potrebi da se ponovo razmotri izgradnja brze željezničke pruge između Lyona i Torina  
- P8_DCL(2016)0111 - Ne razmatra se  
Marco VALLI , Daniela AIUTO , Tiziana BEGHIN , Eleonora EVI , Curzio MALTESE , Eleonora FORENZA , Barbara SPINELLI , Karima DELLI , Michèle RIVASI , Isabella ADINOLFI , Marco AFFRONTE , Laura AGEA , David BORRELLI , Fabio Massimo CASTALDO , Ignazio CORRAO , Rosa D'AMATO , Laura FERRARA , Giulia MOI , Piernicola PEDICINI , Dario TAMBURRANO , Marco ZANNI , Marco ZULLO  
Datum otvaranja : 24-10-2016
Datum isteka roka : 24-01-2017
Broj potpisnika : 43 - 25-01-2017
Pisana izjava o oporezivanju ženskih higijenskih proizvoda, na primjer tampona  
- P8_DCL(2016)0089 - Ne razmatra se  
Karima DELLI , Linnéa ENGSTRÖM , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Molly SCOTT CATO , Josep-Maria TERRICABRAS , Ernest URTASUN , Monika VANA , Ángela VALLINA , Merja KYLLÖNEN , Laura AGEA , Fabio Massimo CASTALDO , Marisa MATIAS , Eleonora EVI , Anneliese DODDS  
Datum otvaranja : 12-09-2016
Datum isteka roka : 12-12-2016
Broj potpisnika : 109 - 13-12-2016
Pisana izjava o potrebi uvođenja posebnog plana ulaganja za podregije s visokom stopom nezaposlenosti  
- P8_DCL(2016)0079 - Ne razmatra se  
Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Sofia RIBEIRO , Marian HARKIN , Siôn SIMON , Georgi PIRINSKI , Ildikó GÁLL-PELCZ , Laura AGEA , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Dan NICA , Stanislav POLČÁK  
Datum otvaranja : 12-09-2016
Datum isteka roka : 12-12-2016
Broj potpisnika : 155 - 13-12-2016

Izjave 

Izjava o financijskim interesima