Fulvio MARTUSCIELLO : Početna stranica 

Predsjednik 

Izaslanstvo u odborima za parlamentarnu suradnju između EU-a i Kazahstana, EU-a i Kirgistana, EU-a i Uzbekistana, EU-a i Tadžikistana te za odnose s Turkmenistanom i Mongolijom 

Član 

CPDE  
Konferencija predsjednika izaslanstava 
Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane 

Zamjenik 

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku 
Izaslanstvo za odnose s Izraelom 
Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran 

Posljednje aktivnosti 

Stanje u Venezueli nakon nezakonitog izbora novog predsjednika i predsjedništva Nacionalne skupštine (parlamentarni puč) (B9-0051/2020, B9-0052/2020, B9-0053/2020, RC-B9-0048/2020, B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020) EN  
 
Obrazloženja glasovanja (napisan.) 
Aktualna saslušanja u okviru članka 7. stavka 1. UEU-a o Poljskoj i Mađarskoj (B9-0032/2020) EN  
 
Obrazloženja glasovanja (napisan.) 
Rad Europskog ombudsmana u 2018. (A9-0032/2019 - Peter Jahr) EN  
 
Obrazloženja glasovanja (napisan.) 

Kontakt