Joachim SCHUSTER : Početna stranica 

Potpredsjednik 

Izaslanstvo za odnose s Južnom Afrikom 

Član 

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku 

Zamjenik 

Odbor za međunarodnu trgovinu 
Pododbor za sigurnost i obranu 
Izaslanstvo u Odboru za parlamentarnu suradnju između EU-a i Rusije 

Posljednje aktivnosti 

Kontakt