Pina PICIERNO : Početna stranica 

Članica 

Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj 
Odbor za prava žena i jednakost spolova 
Izaslanstvo za odnose s Izraelom 

Zamjenica 

Odbor za kulturu i obrazovanje 
Odbor za predstavke 
Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Sjeverne Makedonije 

Posljednje aktivnosti 

Pina PICIERNO  
Pina PICIERNO 

Na EP NEWSHUB-u

  • Salvini sei sempre più imbarazzante. Devi solo vergognarti! La maggior parte delle violenze e degli abusi contro le donne in Italia avviene proprio fra le mura domestiche! Ma cosa puoi saperne tu, mica facevi il Ministro dell’Interno… Vergognati! #Lofaiacasatua

    Objavljeno:  
    Na twitter 

Kontakt