Amjad BASHIR : 8. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Klub zastupnika Europe slobode i demokracije - Član
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Nezavisni zastupnici
 • 20-10-2014 / 22-01-2015 : Klub zastupnika Europe slobode i demokracije - Član
 • 23-01-2015 / 01-07-2019 : Europski konzervativci i reformisti - Član

Nacionalne stranke 

 • 01-07-2014 / 28-01-2015 : United Kingdom Independence Party (Ujedinjena Kraljevina)
 • 29-01-2015 / 01-07-2019 : Conservative Party (Ujedinjena Kraljevina)

Zastupnik 

 • 01-07-2014 / 15-07-2014 : Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Pododbor za ljudska prava
 • 28-01-2015 / 18-01-2017 : Odbor za vanjske poslove
 • 10-02-2015 / 01-07-2019 : Izaslanstvo za odnose s Afganistanom
 • 11-02-2015 / 01-07-2019 : Izaslanstvo za odnose s državama Mašreka
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za vanjske poslove
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Pododbor za ljudska prava

Zamjenik 

 • 01-07-2014 / 05-11-2014 : Odbor za vanjske poslove
 • 05-11-2014 / 13-11-2014 : Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
 • 05-11-2014 / 22-01-2015 : Odbor za međunarodnu trgovinu
 • 05-01-2015 / 22-01-2015 : Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
 • 28-01-2015 / 18-01-2017 : Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
 • 09-02-2015 / 01-07-2019 : Izaslanstvo u Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a
 • 19-05-2015 / 01-07-2019 : Izaslanstvo za odnose s Bosnom i Hercegovinom te Kosovom
 • 15-12-2015 / 18-01-2017 : Odbor za industriju, istraživanje i energiju
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za industriju, istraživanje i energetiku

Glavne parlamentarne aktivnosti 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika u nadležnim odborima za svako izvješće imenuju izvjestitelja u sjeni koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Programa za jedinstveno tržište, konkurentnost poduzeća, uključujući mala i srednja poduzeća, te europsku statistiku i o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 99/2013, (EU) br. 1287/2013, (EU) br. 254/2014, (EU) br. 258/2014, (EU) br. 652/2014 i (EU) 2017/826  
- ITRE_AD(2018)627879 -  
-
ITRE 
MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja  
- ITRE_AD(2018)627047 -  
-
ITRE 
MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za provjeru izravnih stranih ulaganja u Europskoj uniji  
- ITRE_AD(2018)615451 -  
-
ITRE 

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Na zahtjev odbora, kluba zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika podnose se prijedlozi rezolucija o aktualnim pitanjima o kojima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članci 132. , 136. , 139 i 144. Poslovnika

Usmena pitanja 
Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti pitanje za usmeni odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 136. Poslovnika

Druge parlamentarne aktivnosti 

Pisana pitanja 
Zastupnici smiju uputiti određen broj pitanja za pisani odgovor predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 138. Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Izjave 

Izjava o financijskim interesima 

Izjave zastupnika o sudjelovanju na manifestacijama koje organiziraju treće strane