Anneliese DODDS : 8. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 01-07-2014 / 08-06-2017 : Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu - Članica

Nacionalne stranke 

 • 01-07-2014 / 08-06-2017 : Labour Party (Ujedinjena Kraljevina)

Predsjednica 

 • 13-10-2014 / 08-06-2017 : Izaslanstvo u Odboru za stabilizaciju i pridruživanje Crne Gore EU-u

Zastupnik 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Izaslanstvo u Odboru za stabilizaciju i pridruživanje Crne Gore EU-u
 • 13-10-2014 / 08-06-2017 : Konferencija predsjednika izaslanstava
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Posebni odbor za odluke o porezima i ostale mjere slične prirode ili učinka
 • 02-12-2015 / 17-01-2016 : Posebni odbor za odluke o porezima i ostale mjere slične prirode ili učinka (TAXE 2)
 • 24-06-2016 / 08-06-2017 : Istražni odbor za ispitivanje navodnih kršenja i nepravilnosti u primjeni prava Unije u području pranja novca, izbjegavanja plaćanja poreza i utaje poreza
 • 19-01-2017 / 08-06-2017 : Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

Zamjenica 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za regionalni razvoj
 • 14-07-2014 / 08-06-2017 : Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Sjeverne Makedonije
 • 18-01-2016 / 02-08-2016 : Posebni odbor za odluke o porezima i ostale mjere slične prirode ili učinka (TAXE 2)
 • 19-01-2017 / 08-06-2017 : Odbor za regionalni razvoj

Glavne parlamentarne aktivnosti 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Druge parlamentarne aktivnosti 

Pisana pitanja 
Zastupnici smiju uputiti određen broj pitanja za pisani odgovor predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 138. Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava o oporezivanju ženskih higijenskih proizvoda, na primjer tampona  
- P8_DCL(2016)0089 - Ne razmatra se  
Karima DELLI , Linnéa ENGSTRÖM , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Molly SCOTT CATO , Josep-Maria TERRICABRAS , Ernest URTASUN , Monika VANA , Ángela VALLINA , Merja KYLLÖNEN , Laura AGEA , Fabio Massimo CASTALDO , Marisa MATIAS , Eleonora EVI , Anneliese DODDS  
Datum otvaranja : 12-09-2016
Datum isteka roka : 12-12-2016
Broj potpisnika : 109 - 13-12-2016
Pisana izjava o doniranju neprodane jestive hrane dobrotvornim organizacijama  
- P8_DCL(2015)0061 - Postupak zaključen uz potpise većine zastupnika  
Hugues BAYET , Angélique DELAHAYE , Stanisław OŻÓG , Petr JEŽEK , Younous OMARJEE , Ernest URTASUN , Marco VALLI , Maria ARENA , Marc TARABELLA , Mariya GABRIEL , Patrick LE HYARIC , Eva JOLY , Fabio Massimo CASTALDO , Guillaume BALAS , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Nikos ANDROULAKIS , Virginie ROZIÈRE , Sylvie GUILLAUME , José BOVÉ , Anneliese DODDS , Neena GILL , Victor NEGRESCU , Claudia ȚAPARDEL , Kathleen VAN BREMPT , David CASA , Karima DELLI , Pascal DURAND  
Datum otvaranja : 14-10-2015
Datum isteka roka : 14-01-2016
Usvojeno (dana) : 14-01-2016
Popis potpisnika : P8_PV(2016)01-18(ANN01)
Broj potpisnika : 388 - 15-01-2016
Pisana izjava o relativnom nedostatku prostora za zbrinjavanje male djece u javnim sanitarnim prostorijama za muškarce  
- P8_DCL(2015)0059 - Ne razmatra se  
Tibor SZANYI , Nicola CAPUTO , Nessa CHILDERS , Pina PICIERNO , Jonás FERNÁNDEZ , Karima DELLI , Ildikó GÁLL-PELCZ , Marijana PETIR , Isabelle THOMAS , Anneliese DODDS  
Datum otvaranja : 14-10-2015
Datum isteka roka : 14-01-2016
Broj potpisnika : 78 - 15-01-2016

Izjave 

Izjava o financijskim interesima 

Izjave zastupnika o sudjelovanju na manifestacijama koje organiziraju treće strane