Gerolf ANNEMANS : 8. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Nezavisni zastupnici
 • 15-06-2015 / 15-06-2015 : Klub zastupnika Europe nacija i sloboda - Član
 • 16-06-2015 / 31-12-2017 : Klub zastupnika Europe nacija i sloboda - Rizničar
 • 01-01-2018 / 01-07-2019 : Klub zastupnika Europe nacija i sloboda - Član

Nacionalne stranke 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Vlaams Belang (Belgija)

Zastupnik 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo za odnose sa SAD-om
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
 • 02-10-2017 / 01-07-2019 : Odbor za ustavna pitanja

Zamjenik 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Odbor za ustavna pitanja
 • 12-02-2015 / 14-06-2015 : Posebni odbor za odluke o porezima i ostale mjere slične prirode ili učinka
 • 25-06-2015 / 30-11-2015 : Posebni odbor za odluke o porezima i ostale mjere slične prirode ili učinka
 • 25-06-2015 / 18-01-2017 : Odbor za ustavna pitanja
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Posebni odbor za odluke o porezima i ostale mjere slične prirode ili učinka (TAXE 2)
 • 19-01-2017 / 01-10-2017 : Odbor za ustavna pitanja

Glavne parlamentarne aktivnosti 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika u nadležnim odborima za svako izvješće imenuju izvjestitelja u sjeni koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 
Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

MIŠLJENJE o sljedećem VFO-u: priprema stajališta Parlamenta o VFO-u za razdoblje nakon 2020.  
- AFCO_AD(2017)606254 -  
-
AFCO 

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o Privremenom izvješću o VFO-u 2021. – 2027. – stajalište Parlamenta u cilju postizanja dogovora  
- AFCO_AD(2018)625593 -  
-
AFCO 
MIŠLJENJE o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije  
- AFCO_AD(2018)623888 -  
-
AFCO 
MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1092/2010 o makrobonitetnom nadzoru financijskog sustava Europske unije i osnivanju Europskog odbora za sistemske rizike  
- AFCO_AD(2018)623628 -  
-
AFCO 

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Na zahtjev odbora, kluba zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika podnose se prijedlozi rezolucija o aktualnim pitanjima o kojima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članci 132. , 136. , 139 i 144. Poslovnika

Usmena pitanja 
Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti pitanje za usmeni odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 136. Poslovnika

Druge parlamentarne aktivnosti 

Obrazloženja glasovanja (napisan.) 
Zastupnici mogu podnijeti pisana obrazloženja glasovanja na plenarnoj sjednici. Članak 194. Poslovnika

Pooštravanje kontrola na vanjskim granicama pregledima relevantnih baza podataka (A8-0218/2016 - Monica Macovei) NL  
 

Het is goed dat de controles aan de buitengrenzen worden aangescherpt door meer systematische controles en de uitwisseling van databanken, maar het blijft 'kurieren am Symptom' binnen het Schengenkader. Controle aan en bescherming van de buiten- én binnengrenzen blijven de efficiëntste manier om de veiligheid van de lidstaten op de lange termijn te waarborgen. Op die manier kunnen illegale migratie en mensensmokkel beter bestreden worden en bedreigingen voor de binnenlandse veiligheid, de openbare orde en de volksgezondheid van de lidstaten beter voorkomen.

Moguće promjene i prilagodbe aktualnog institucijskog ustroja Europske unije (A8-0390/2016 - Guy Verhofstadt) NL  
 

Onze fractie is op principiële gronden gekant tegen dit verslag. De rapporteur trekt totaal de dogmatiek en de logica door van een Unie die zich alsmaar verder uitstrekt en verdiept. Hij staat dan ook bekend als een voorstander van een "Verenigde Staten van Europa", een idee en een richting die volgens ons strijdig is met de Europese identiteit, waarvan de fundamentele kracht gelegen is in de eerbiediging van de nationale identiteit. Deze laatste is trouwens ook de kracht van het Europese continent en alleen zij kan het uitgangspunt zijn van gelijk welke vorm van op vrijheid en vrijwilligheid gebaseerde samenwerking. De reeds op basis van het Verdrag van Lissabon dolgedraaide EU die op zoveel vlakken faalt en haar geloofwaardigheid heeft verloren, probeert haar problemen op te lossen door nog verder te gaan in datgene wat nu net de problemen heeft veroorzaakt: een veel te ver doorgedreven integratie. Een mogelijke hervorming van de Verdragen moet de soevereiniteit en de democratie eerbiedigen en vrijwillige samenwerking inhouden en kan dus maar in één richting gaan, namelijk het terugschroeven eerder dan het uitbreiden ervan.

Poboljšanje funkcioniranja Europske unije korištenjem potencijala Ugovora iz Lisabona (A8-0386/2016 - Mercedes Bresso, Elmar Brok) NL  
 

De verdergaande toepassing van het Verdrag van Lissabon is een poging om de soevereiniteit van de lidstaten verder te ondermijnen, bijvoorbeeld door op een steeds groter aantal gebieden over te stappen van besluitvorming met eenparigheid van stemmen op besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid, door vergroting van de economische afhankelijkheid door middel van de oprichting van een begrotings- en financiële unie of door te pleiten voor een defensie-unie, terwijl defensie uitsluitend een nationale bevoegdheid is. Het beleid van de EU-instellingen is steeds minder verenigbaar met de beginselen van subsidiariteit, evenredigheid en democratie. Onze fractie herinnert aan de volwaardige en volledige soevereiniteit van de lidstaten en is van mening dat de mogelijkheden van het Verdrag van Lissabon moeten worden beperkt in plaats van uitgebreid.

Pisana pitanja 
Zastupnici smiju uputiti određen broj pitanja za pisani odgovor predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 138. Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Pitanja za ESB te pitanja u vezi s jedinstvenim nadzornim mehanizmom i jedinstvenim sanacijskim mehanizmom 
Zastupnici mogu postaviti pitanja za pisani odgovor ESB-u te u vezi s jedinstvenim nadzornim mehanizmom i jedinstvenim sanacijskim mehanizmom. Takva se pitanja prvo podnose predsjedniku nadležnog odbora. Članak 140. i 141 Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Odgovori na pitanja za ESB te pitanja u vezi s jedinstvenim nadzornim mehanizmom i jedinstvenim sanacijskim mehanizmom 
Odgovori na pitanja zastupnika postavljena ESB-u te na pitanja u vezi s jedinstvenim nadzornim mehanizmom i jedinstvenim sanacijskim mehanizmom. Članak 140. i 141 Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Pojedinačni prijedlozi rezolucija  
Svaki zastupnik može podnijeti prijedlog rezolucije o predmetu iz područja djelovanja Europske unije. Dopušteni prijedlozi upućuju se nadležnom odboru, koji odlučuje koji će se postupak primijeniti. Članak 143. Poslovnika

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava o osudi mučenja i pogubljenja djece u Saudijskoj Arabiji  
- P8_DCL(2016)0126 - Ne razmatra se  
Franz OBERMAYR , Harald VILIMSKY , Barbara KAPPEL , Georg MAYER , Lorenzo FONTANA , Gerolf ANNEMANS , Peter LUNDGREN , Rolandas PAKSAS , Beatrix von STORCH , Angel DZHAMBAZKI  
Datum otvaranja : 12-12-2016
Datum isteka roka : 12-03-2017
Broj potpisnika : 45 - 13-03-2017
Pisana izjava o turskom priznanju genocida nad Armencima, Asircima i Pontskim Grcima iz 1915.  
- P8_DCL(2016)0102 - Ne razmatra se  
Dominique BILDE , Milan ZVER , Zigmantas BALČYTIS , Patricija ŠULIN , Mara BIZZOTTO , Peter van DALEN , Gerolf ANNEMANS , Mireille D'ORNANO , Steeve BRIOIS , Marie-Christine BOUTONNET  
Datum otvaranja : 12-09-2016
Datum isteka roka : 12-12-2016
Broj potpisnika : 23 - 13-12-2016
Pisana izjava o uključivanju i integraciji slijepih i slabovidnih osoba u europsko tržište rada  
- P8_DCL(2015)0058 - Ne razmatra se  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Gianluca BUONANNO , Lorenzo FONTANA , Laura AGEA , Marek PLURA , Mylène TROSZCZYNSKI , Marie-Christine ARNAUTU , Gilles LEBRETON , Gerolf ANNEMANS , Dominique BILDE , Elisabetta GARDINI , Aymeric CHAUPRADE , Joëlle MÉLIN , Dominique MARTIN , Steeve BRIOIS , Nicolas BAY  
Datum otvaranja : 05-10-2015
Datum isteka roka : 05-01-2016
Broj potpisnika : 81 - 06-01-2016

Izjave 

Izjava o financijskim interesima 

Kontakt