Kostas PAPADAKIS : Početna stranica 

Član 

Odbor za vanjske poslove 
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove 
Pododbor za ljudska prava 
Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Turske 

Zamjenik 

Odbor za regionalni razvoj 
Pododbor za sigurnost i obranu 
Izaslanstvo u Parlamentarnom odboru za stabilizaciju i pridruživanje EU-a i Albanije 

Posljednje aktivnosti 

Aktualna saslušanja u okviru članka 7. stavka 1. UEU-a o Poljskoj i Mađarskoj (B9-0032/2020) EL  
 
Obrazloženja glasovanja (napisan.) 
Rad Europskog ombudsmana u 2018. (A9-0032/2019 - Peter Jahr) EL  
 
Obrazloženja glasovanja (napisan.) 

Kontakt