Jean P.M.O.G. DEFRAIGNE : 3. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 25-07-1989 / 04-10-1993 : Klub zastupnika liberala i demokratskih reformista - Član
 • 05-10-1993 / 18-07-1994 : Klub zastupnika liberala i demokratskih reformista - Potpredsjednik

Nacionalne stranke 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Parti réformateur libéral (Belgija)

Potpredsjednik 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Odbor za političke poslove
 • 05-02-1992 / 10-02-1993 : Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EZ-a i Turske
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EZ-a i Turske
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Turske

Zastupnik 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Odbor za Pravilnik, provjeru valjanosti mandata i imunitete
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Izaslanstvo za odnose s Mađarskom
 • 15-01-1992 / 04-02-1992 : Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EZ-a i Turske
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Odbor za građanske slobode i unutarnje poslove
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Odbor za Pravilnik, provjeru valjanosti mandata i imunitete