David Robert BOWE : 5. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Klub zastupnika Stranke europskih socijalista - Član

Nacionalne stranke 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Labour Party (Ujedinjena Kraljevina)

Zastupnik 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Odbor za okoliš, javno zdravlje i potrošačku politiku
  • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Izaslanstvo za odnose s Narodnom Republikom Kinom
  • 13-12-2000 / 29-11-2001 : Privremeni odbor za ljudsku genetiku i druge nove tehnologije moderne medicine
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Odbor za okoliš, javno zdravlje i potrošačku politiku
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Izaslanstvo za odnose s Narodnom Republikom Kinom

Zamjenik 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Odbor za industriju, vanjsku trgovinu, istraživanje i energetiku
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Odbor za industriju, vanjsku trgovinu, istraživanje i energetiku

all-activities 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Report on the joint text approved by the Conciliation Committee for a European Parliament and Council directive on the deliberate release into the environment of genetically modified organisms and repealing Directive 90/220/EEC - Parliament Delegation to the Conciliation Committee EN  
- A5-0032/2001 -  
-
ENVI 
Report on implementation of Directive 96/59/EEC on the disposal of polychlorinated biphenyls and polychlorinated terphenyls (PCB/PCT)- Committee on the Environment, Public Health and Consumer Policy EN  
- A5-0379/2000 -  
-
ENVI 
Recommendation for second reading on the Council common position adopting a European Parliament and Council Directive on the deliberate release into the environment of genetically modified organisms and repealing Council Directive 90/220/EEC - Committee on the Environment, Public Health and Consumer Policy EN  
- A5-0083/2000 -  
-
ENVI 

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Zastupnici mogu podnijeti pojedinačni prijedlog rezolucije na temu iz područja djelovanja EU-a. Taj se prijedlog prosljeđuje nadležnom odboru na razmatranje. Članak 143. Poslovnika

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja 
Pitanja za usmeni odgovor s raspravom može podnijeti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu. Pitanja se upućuju drugim institucijama EU-a. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice. Članak 128. Poslovnika