Gunnar BECK : Početna stranica 

Član 

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku 
Izaslanstvo u Odboru za parlamentarnu suradnju između EU-a i Rusije 

Zamjenik 

Odbor za pravna pitanja 
Odbor za ustavna pitanja 

Posljednje aktivnosti 

Kontakt