Czesław HOC : 8. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

  • 27-11-2015 / 01-07-2019 : Europski konzervativci i reformisti - Član

Nacionalne stranke 

  • 27-11-2015 / 01-07-2019 : Prawo i Sprawiedliwość (Poljska)

Zastupnik 

  • 16-12-2015 / 01-07-2019 : Izaslanstvo za odnose s Narodnom Republikom Kinom
  • 17-12-2015 / 18-01-2017 : Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja

Zamjenik 

  • 15-12-2015 / 16-12-2015 : Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
  • 15-12-2015 / 18-01-2017 : Odbor za ribarstvo
  • 15-12-2015 / 01-07-2019 : Izaslanstvo za odnose s državama Srednje Amerike
  • 15-12-2015 / 01-07-2019 : Izaslanstvo u Europsko-latinskoameričkoj parlamentarnoj skupštini
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za ribarstvo

Glavne parlamentarne aktivnosti 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika u nadležnim odborima za svako izvješće imenuju izvjestitelja u sjeni koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije  
- EMPL_AD(2018)623789 -  
-
EMPL 

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Na zahtjev odbora, kluba zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika podnose se prijedlozi rezolucija o aktualnim pitanjima o kojima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članci 132. , 136. , 139 i 144. Poslovnika

Druge parlamentarne aktivnosti 

Obrazloženja glasovanja (napisan.) 
Zastupnici mogu podnijeti pisana obrazloženja glasovanja na plenarnoj sjednici. Članak 194. Poslovnika

Porast neofašističkog nasilja u Europi (RC-B8-0481/2018, B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018, B8-0488/2018) PL  
 

. – Zdecydowanie sprzeciwiam się agresji i aktom nienawiści, a zwłaszcza przemocy fizycznej w życiu społecznym i politycznym. Mój kraj – Polska, od zawsze sprzeciwiał się obydwu totalitaryzmom, a Polacy za walkę z nimi zapłacili najwyższą cenę. Uważam jednak, iż tego typu rezolucja nie powinna stać się pretekstem do osiągania celów politycznych w starciu pomiędzy skrajną lewicą i prawicą. Nie akceptuję jednostronnych, wybiórczo dobranych przykładów z Polski, często o charakterze prowokacji, fałszujących obraz mego kraju. Zawsze uważałem, że nadmierna polityczna ingerencja w sprawy suwerennych państw jest sprzeczna z wartościami głoszonymi przez Unię Europejską. W związku z powyższym głosowałem przeciw tej rezolucji. Pragnę podkreślić iż, zarówno w rezolucji, jak i w poprawkach przywołuje się przykłady bez szerszego kontekstu, czego dowodem jest poprawka nr 2 sugerująca jakoby 11 listopada w Marszu Niepodległości uczestniczyło 60 000 demonstrantów głoszących ksenofobiczne hasła. Sprzeciwialiśmy się takiej narracji w wydaniu Guya Verhofstadta i sprzeciwiamy się jej także teraz, zwłaszcza w kontekście zbliżającego się święta 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Podejmowanie działań w walce z jakimkolwiek ekstremizmem czy przemocą to wyłączna kompetencja państw członkowskich i na przykładzie chociażby Polski widać, iż nie ma przyzwolenia na wszelkie próby promowania faszyzmu czy komunizmu, co wielokrotnie podkreślał minister Brudziński.

Pisana pitanja 
Zastupnici smiju uputiti određen broj pitanja za pisani odgovor predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 138. Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Izjave 

Izjava o financijskim interesima