Alexander C. FALCONER : 4. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Klub zastupnika Stranke europskih socijalista - Član

Nacionalne stranke 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Labour Party (Ujedinjena Kraljevina)

Zastupnik 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Odbor za vanjske ekonomske odnose
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Izaslanstvo za odnose sa zemljama Mašreka i državama Perzijskog zaljeva
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Izaslanstvo za odnose sa zemljama Mašreka i državama Perzijskog zaljeva
 • 19-01-1996 / 15-01-1997 : Odbor za pravna pitanja i prava građana
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Odbor za vanjske ekonomske odnose

Zamjenik 

 • 21-07-1994 / 10-08-1994 : Odbor za istraživanje, tehnološki razvoj i energetiku
 • 10-08-1994 / 15-01-1997 : Odbor za ekonomsku, monetarnu i industrijsku politiku
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Izaslanstvo za odnose s Narodnom Republikom Kinom
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Odbor za ekonomsku, monetarnu i industrijsku politiku
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Odbor za pravna pitanja i prava građana
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Izaslanstvo za odnose s Narodnom Republikom Kinom
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Izaslanstvo za odnose s Narodnom Republikom Kinom