Gordon J. ADAM : 5. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 08-02-2000 / 19-07-2004 : Klub zastupnika Stranke europskih socijalista - Član

Nacionalne stranke 

 • 08-02-2000 / 19-07-2004 : Labour Party (Ujedinjena Kraljevina)

Predsjednik 

 • 25-09-2002 / 30-04-2004 : Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Litve

Zastupnik 

 • 16-02-2000 / 14-01-2002 : Izaslanstva u odborima za parlamentarnu suradnju i izaslanstva za odnose s Ukrajinom, Republikom Bjelarus i Moldovom
 • 18-02-2000 / 14-01-2002 : Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj
 • 17-01-2002 / 17-12-2002 : Privremeni odbor za slinavku
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Izaslanstvo u odborima za parlamentarnu suradnju EU-a i Ukrajine i EU-a i Moldove te Izaslanstvo za odnose s Republikom Bjelarus
 • 24-09-2002 / 24-09-2002 : Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Litve
 • 25-09-2002 / 30-04-2004 : Konferencija predsjednika izaslanstava

Zamjenik 

 • 16-02-2000 / 14-01-2002 : Odbor za industriju, vanjsku trgovinu, istraživanje i energetiku
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Odbor za industriju, vanjsku trgovinu, istraživanje i energetiku
 • 30-01-2002 / 19-07-2004 : Odbor za ribarstvo

all-activities 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Zastupnici mogu podnijeti pojedinačni prijedlog rezolucije na temu iz područja djelovanja EU-a. Taj se prijedlog prosljeđuje nadležnom odboru na razmatranje. Članak 143. Poslovnika

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja 
Pitanja za usmeni odgovor s raspravom može podnijeti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu. Pitanja se upućuju drugim institucijama EU-a. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice. Članak 128. Poslovnika