(Chris) Christopher Gerard O'MALLEY : 2. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

  • 03-06-1986 / 24-07-1989 : Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) - Član

Nacionalne stranke 

  • 03-06-1986 / 24-07-1989 : Fine Gael Party (Irska)

Zastupnik 

  • 07-07-1986 / 20-01-1987 : Odbor za proračune
  • 07-07-1986 / 20-01-1987 : Odbor za proračunski nadzor
  • 11-09-1986 / 20-01-1987 : Odbor za mladež, kulturu, obrazovanje, informiranje i sport
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Odbor za proračune

Zamjenik 

  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Odbor za ekonomsku, monetarnu i industrijsku politiku