Benedikt HÄRLIN : 2. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

  • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Klub zastupnika Duga: Federacija Saveza zelenih i europske alternative, Agelev-Ecola, Danskog pučkog pokreta protiv članstva u Europskoj zajednici i Europskog slobodnog saveza u Europskom parlamentu - Član

Nacionalne stranke 

  • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Bündnis 90/die Grünen (Njemačka)

Zastupnik 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Odbor za socijalna pitanja i zapošljavanje
  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Odbor za proračunski nadzor
  • 12-02-1985 / 09-03-1986 : Izaslanstvo za odnose sa SAD-om
  • 10-03-1986 / 20-01-1987 : Izaslanstvo za odnose sa SAD-om
  • 21-01-1987 / 13-09-1988 : Izaslanstvo za odnose sa Savezom Sovjetskih Socijalističkih Republika
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Odbor za energetiku, istraživanje i tehnologiju

Zamjenik 

  • 13-12-1984 / 20-01-1987 : Odbor za mladež, kulturu, obrazovanje, informiranje i sport
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Odbor za socijalna pitanja i zapošljavanje