Basil de FERRANTI : 2. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

  • 24-07-1984 / 24-09-1988 : Klub zastupnika europskih demokrata - Član

Nacionalne stranke 

  • 24-07-1984 / 24-09-1988 : Conservative and Unionist Party (Ujedinjena Kraljevina)

Zastupnik 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Odbor za ekonomsku, monetarnu i industrijsku politiku
  • 21-01-1987 / 19-02-1987 : Odbor za proračunski nadzor
  • 20-02-1987 / 24-09-1988 : Odbor za ekonomsku, monetarnu i industrijsku politiku

Zamjenik 

  • 26-07-1984 / 10-07-1985 : Odbor za promet