Carlos ABOIM INGLEZ : 2. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

  • 14-09-1987 / 24-07-1989 : Klub zastupnika komunista i saveznika - Član

Nacionalne stranke 

  • 14-09-1987 / 24-07-1989 : Partido Comunista Português (Portugal)

Zastupnik 

  • 26-10-1987 / 24-07-1989 : Odbor za ekonomsku, monetarnu i industrijsku politiku

Zamjenik 

  • 26-10-1987 / 24-07-1989 : Odbor za regionalnu politiku i regionalno planiranje