André FOURÇANS : 4. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 22-04-1996 / 19-07-1999 : Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) - Član

Nacionalne stranke 

 • 22-04-1996 / 19-07-1999 : Union pour la démocratie française - Adhérents directs (Francuska)

Zastupnik 

 • 08-05-1996 / 21-10-1996 : Odbor za socijalna pitanja i zapošljavanje
 • 21-10-1996 / 15-01-1997 : Odbor za ekonomsku, monetarnu i industrijsku politiku
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Izaslanstvo za odnose s Japanom
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Odbor za ekonomsku, monetarnu i industrijsku politiku
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Pododbor za monetarnu politiku
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Izaslanstvo za odnose s Japanom
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Izaslanstvo za odnose s Japanom

Zamjenik 

 • 08-05-1996 / 15-01-1997 : Odbor za građanske slobode i unutarnje poslove
 • 18-09-1996 / 15-01-1997 : Pododbor za monetarnu politiku
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Odbor za građanske slobode i unutarnje poslove