Konstantinos FILINIS : 2. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 28-01-1985 / 16-02-1988 : Klub zastupnika komunista i saveznika - Član
 • 17-02-1988 / 24-07-1989 : Klub zastupnika komunista i saveznika - Potpredsjednik

Nacionalne stranke 

 • 28-01-1985 / 24-07-1989 : Elliniki Aristera (Grčka)

Zastupnik 

 • 11-02-1985 / 20-01-1987 : Odbor za ekonomsku, monetarnu i industrijsku politiku
 • 12-02-1985 / 09-03-1986 : Izaslanstvo za odnose s Kanadom
 • 10-03-1986 / 20-01-1987 : Izaslanstvo za odnose s Kanadom
 • 21-01-1987 / 13-03-1989 : Izaslanstvo za odnose s Kanadom
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Odbor za regionalnu politiku i regionalno planiranje
 • 14-03-1989 / 24-07-1989 : Izaslanstvo za odnose s Kanadom

Zamjenik 

 • 28-01-1985 / 20-01-1987 : Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i hranu
 • 28-01-1985 / 20-01-1987 : Odbor za političke poslove
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Odbor za razvoj i suradnju