Bodil BOSERUP : 2. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

  • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Klub zastupnika komunista i saveznika - Rizničarka

Nacionalne stranke 

  • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Socialistisk folkeparti (Danska)

Potpredsjednica 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Odbor za proračunski nadzor
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Odbor za proračunski nadzor

Zastupnik 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Odbor za proračune

Zamjenica 

  • 26-07-1984 / 09-10-1984 : Odbor za okoliš, javno zdravlje i zaštitu potrošača
  • 10-10-1984 / 20-01-1987 : Odbor za energetiku, istraživanje i tehnologiju
  • 09-09-1985 / 23-04-1986 : Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i hranu
  • 24-04-1986 / 20-01-1987 : Odbor za ekonomsku, monetarnu i industrijsku politiku
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Odbor za proračune