José António BRITO APOLONIA : 2. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

  • 01-01-1986 / 13-09-1987 : Klub zastupnika komunista i saveznika - Član

Nacionalne stranke 

  • 01-01-1986 / 13-09-1987 : Partido Comunista Português (Portugal)

Potpredsjednik 

  • 21-01-1987 / 13-09-1987 : Odbor za promet i turizam

Zastupnik 

  • 16-01-1986 / 20-01-1987 : Odbor za regionalnu politiku i regionalno planiranje
  • 11-02-1986 / 20-01-1987 : Izaslanstvo za odnose sa zemljama Sjeverne Europe i Nordijskim vijećem