Magdeleine ANGLADE : 2. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 24-07-1984 / 11-10-1987 : Klub zastupnika Europskog demokratskog saveza - Članica
 • 12-10-1987 / 24-07-1989 : Klub zastupnika Europskog demokratskog saveza - Članica Predsjedništva

Nacionalne stranke 

 • 24-07-1984 / 07-02-1988 : Centre national des indépendents et paysans (Francuska)
 • 08-02-1988 / 24-07-1989 : Centre national des indépendants (Francuska)

Potpredsjednica 

 • 21-01-1987 / 13-03-1989 : Izaslanstvo za odnose sa SAD-om
 • 14-03-1989 / 24-07-1989 : Izaslanstvo za odnose sa SAD-om

Zastupnik 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Odbor za političke poslove
 • 21-01-1987 / 20-02-1987 : Odbor za ekonomsku, monetarnu i industrijsku politiku
 • 22-01-1987 / 24-07-1989 : Odbor za prava žena
 • 20-02-1987 / 18-12-1987 : Odbor za proračunski nadzor

Zamjenica 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Odbor za socijalna pitanja i zapošljavanje
 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Odbor za institucijska pitanja
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Odbor za političke poslove