Philipp von BISMARCK : 2. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

  • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) - Član

Nacionalne stranke 

  • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Njemačka)

Potpredsjednik 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Odbor za ekonomsku, monetarnu i industrijsku politiku

Zastupnik 

  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Odbor za ekonomsku, monetarnu i industrijsku politiku
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Izaslanstvo za odnose sa zemljama Istočne Europe – skupinom I.

Zamjenik 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Odbor za političke poslove