Luc Ch.H. BEYER DE RYKE : 2. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 24-07-1984 / 12-12-1985 : Klub zastupnika liberala i demokrata - Član
 • 13-12-1985 / 24-07-1989 : Klub zastupnika liberala i demokratskih reformista - Član

Nacionalne stranke 

 • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Parti réformateur libéral (Belgija)

Predsjednik 

 • 12-02-1985 / 09-03-1986 : Izaslanstvo za odnose s državama Mašreka
 • 10-03-1986 / 20-01-1987 : Izaslanstvo za odnose s državama Mašreka
 • 26-10-1987 / 13-03-1989 : Izaslanstvo za odnose s Turskom
 • 14-03-1989 / 24-07-1989 : Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EEZ-a i Turske

Zastupnik 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Odbor za razvoj i suradnju
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Odbor za razvoj i suradnju

Zamjenik 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Odbor za mladež, kulturu, obrazovanje, informiranje i sport
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Odbor za političke poslove