Louis BAILLOT : 2. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

  • 30-04-1986 / 24-07-1989 : Klub zastupnika komunista i saveznika - Član

Nacionalne stranke 

  • 30-04-1986 / 24-07-1989 : Parti communiste français (Francuska)

Zastupnik 

  • 16-05-1986 / 20-01-1987 : Odbor za ekonomsku, monetarnu i industrijsku politiku
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Odbor za ekonomsku, monetarnu i industrijsku politiku
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Izaslanstvo za odnose sa Savezom Sovjetskih Socijalističkih Republika

Zamjenik 

  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Odbor za političke poslove