Sylvester BARRETT : 2. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Klub zastupnika Europskog demokratskog saveza - Član

Nacionalne stranke 

 • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Fianna Fáil Party (Irska)

Potpredsjednik 

 • 12-02-1985 / 09-03-1986 : Izaslanstvo za odnose sa zemljama Srednje Amerike i skupinom Contadora
 • 10-03-1986 / 20-01-1987 : Izaslanstvo za odnose sa zemljama Srednje Amerike i skupinom Contadora
 • 14-03-1989 / 24-07-1989 : Izaslanstvo za odnose s Kanadom

Zastupnik 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Odbor za regionalnu politiku i regionalno planiranje
 • 21-01-1987 / 13-03-1989 : Izaslanstvo za odnose s Australijom i Novim Zelandom
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Odbor za regionalnu politiku i regionalno planiranje

Zamjenik 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i hranu
 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Odbor za proračunski nadzor
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Odbor za socijalna pitanja i zapošljavanje