Pedro ARGÜELLES SALAVERRIA : 2. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

  • 06-07-1987 / 24-07-1989 : Klub zastupnika europskih demokrata - Član

Nacionalne stranke 

  • 06-07-1987 / 24-07-1989 : Alianza Popular (AP) (Španjolska)

Zastupnik 

  • 14-10-1987 / 24-07-1989 : Odbor za ekonomsku, monetarnu i industrijsku politiku
  • 13-03-1989 / 24-07-1989 : Izaslanstvo za odnose sa Savezom Sovjetskih Socijalističkih Republika

Zamjenik 

  • 14-10-1987 / 20-04-1989 : Odbor za okoliš, javno zdravlje i zaštitu potrošača