Jean-Pierre ABELIN : 2. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) - Član

Nacionalne stranke 

 • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Union pour la démocratie française (Francuska)

Zastupnik 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Odbor za ekonomsku, monetarnu i industrijsku politiku
 • 11-02-1985 / 31-01-1986 : Izaslanstvo u Zajedničkom odboru Europskog parlamenta i španjolskog parlamenta
 • 21-01-1987 / 13-10-1987 : Odbor za proračune
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Izaslanstvo za odnose sa Savezom Sovjetskih Socijalističkih Republika
 • 14-10-1987 / 10-10-1988 : Odbor za mladež, kulturu, obrazovanje, informiranje i sport
 • 10-10-1988 / 24-07-1989 : Odbor za ekonomsku, monetarnu i industrijsku politiku

Zamjenik 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Odbor za socijalna pitanja i zapošljavanje
 • 21-01-1987 / 09-10-1988 : Odbor za ekonomsku, monetarnu i industrijsku politiku
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj
 • 21-07-1987 / 24-07-1989 : Odbor za socijalna pitanja i zapošljavanje