John FLACK : 8. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

  • 28-06-2017 / 01-07-2019 : Europski konzervativci i reformisti - Član

Nacionalne stranke 

  • 28-06-2017 / 01-07-2019 : Conservative Party (Ujedinjena Kraljevina)

Zastupnik 

  • 04-07-2017 / 13-09-2017 : Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
  • 04-07-2017 / 01-07-2019 : Odbor za regionalni razvoj
  • 04-07-2017 / 01-07-2019 : Izaslanstvo za odnose s Narodnom Republikom Kinom

Zamjenik 

  • 04-07-2017 / 05-07-2017 : Odbor za predstavke
  • 04-07-2017 / 01-07-2019 : Izaslanstvo za odnose s Japanom
  • 05-07-2017 / 01-07-2019 : Odbor za ribarstvo

Glavne parlamentarne aktivnosti 

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika u nadležnim odborima za svako izvješće imenuju izvjestitelja u sjeni koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 
Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

MIŠLJENJE o europskoj strategiji za plastiku u kružnom gospodarstvu  
- PECH_AD(2018)619288 -  
-
PECH 

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Na zahtjev odbora, kluba zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika podnose se prijedlozi rezolucija o aktualnim pitanjima o kojima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članci 132. , 136. , 139 i 144. Poslovnika

Usmena pitanja 
Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti pitanje za usmeni odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 136. Poslovnika

Druge parlamentarne aktivnosti 

Obrazloženja glasovanja (napisan.) 
Zastupnici mogu podnijeti pisana obrazloženja glasovanja na plenarnoj sjednici. Članak 194. Poslovnika

Poticanje rasta i kohezije u graničnim regijama EU-a (A8-0266/2018 - Krzysztof Hetman) EN  
 

John Flack MEP, on behalf of the UK Conservative delegation of the ECR Group.
The UK Conservative delegation of the ECR voted in favour of this report as it provides a valuable insight into the challenges and obstacles faced by internal EU border regions. Moreover, it highlights good practices and success stories as well as the importance of access to public services, and small-scale projects in bringing people together and generating new potential for local development.
Nonetheless, we would like to underline that we do oppose any recommendation of a ‘significantly increased budget’ for European Territorial Cooperation projects. The benefits of these projects require further assessment before such a recommendation could be justified. Furthermore, any suggestion that Member States should consider aligning their legal systems and any forced multilingual approach to administration would unnecessarily trample on the sovereignty of Member States to decide on these issues as they see fit.

Pisana pitanja 
Zastupnici smiju uputiti određen broj pitanja za pisani odgovor predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 138. Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Izjave 

Izjava o financijskim interesima 

Izjave zastupnika o sudjelovanju na manifestacijama koje organiziraju treće strane