Magda G.H. AELVOET : 4. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 19-07-1994 / 28-01-1997 : Klub zastupnika zelenih u Europskom parlamentu - Potpredsjednica
 • 29-01-1997 / 19-07-1999 : Klub zastupnika zelenih u Europskom parlamentu - Predsjednica

Nacionalne stranke 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Anders gaan leven (Belgija)

Zastupnik 

 • 21-07-1994 / 20-09-1995 : Zastupnici Europskog parlamenta u Zajedničkoj skupštini Sporazuma između afričkih, karipskih i pacifičkih država i Europske unije (AKP – EU)
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Odbor za vanjske poslove, sigurnost i obrambenu politiku
 • 19-01-1995 / 11-07-1995 : Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Turske
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Turske
 • 21-09-1995 / 15-01-1997 : Zastupnici Europskog parlamenta u Zajedničkoj skupštini Sporazuma između afričkih, karipskih i pacifičkih država i Europske unije (AKP – EU)
 • 16-01-1997 / 01-10-1997 : Zastupnici Europskog parlamenta u Zajedničkoj skupštini Sporazuma između afričkih, karipskih i pacifičkih država i Europske unije (AKP – EU)
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Odbor za vanjske poslove, sigurnost i obrambenu politiku
 • 02-10-1997 / 19-07-1999 : Zastupnici Europskog parlamenta u Zajedničkoj skupštini Sporazuma između afričkih, karipskih i pacifičkih država i Europske unije (AKP – EU)

Zamjenica 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Odbor za razvoj i suradnju
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Odbor za prava žena
 • 14-11-1995 / 15-01-1997 : Odbor za Pravilnik, provjeru valjanosti mandata i imunitete
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Odbor za razvoj i suradnju
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Turske