Stefan BERGER : Početna stranica 

Član 

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku 
Izaslanstvo za odnose s Japanom 

Zamjenik 

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja 
Izaslanstvo za odnose s Arapskim poluotokom 

Posljednje aktivnosti 

Kontakt