Henrike HAHN : Početna stranica 

Članica 

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku 
Izaslanstvo za odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama 
Izaslanstvo za odnose s Narodnom Republikom Kinom 

Zamjenica 

Odbor za proračune 
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku 

Kontakt