Christine ANDERSON : Početna stranica 

Članica 

Odbor za kulturu i obrazovanje 
Odbor za prava žena i jednakost spolova 

Zamjenica 

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača 

Posljednje aktivnosti 

Sporazum između EU-a i SAD-a o dodjeli udjela u carinskoj kvoti za uvoz visokokvalitetne govedine (preporuka) (A9-0038/2019 - Bernd Lange) DE  
 
Obrazloženja glasovanja (napisan.) 
Sporazum između EU-a i SAD-a o dodjeli udjela u carinskoj kvoti za uvoz visokokvalitetne govedine (rezolucija) (A9-0037/2019 - Bernd Lange) DE  
 
Obrazloženja glasovanja (napisan.) 
Klimatska i ekološka kriza (RC-B9-0209/2019, B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019, B9-0218/2019, B9-0220/2019) DE  
 
Obrazloženja glasovanja (napisan.) 

Kontakt