Ioan-Rareş BOGDAN : Početna stranica 

Član 

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove 
Izaslanstvo u Parlamentarnom odboru za pridruživanje između EU-a i Moldove 
Izaslanstvo za odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama 
Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Euronesta 

Zamjenik 

Odbor za vanjske poslove 
Odbor za industriju, istraživanje i energetiku 
Odbor za predstavke 

Posljednje aktivnosti 

Kontakt