Vasile BLAGA : Životopis 

Izvorna verzija : RO 

Životopis (Za objavljene podatke odgovoran je isključivo zastupnik. )  
Ažurirano: 25/09/2019 

Obrazovanje (akademski nazivi i diplome) 

 • 1981 : kvalifikacije i diplome Politehničkog instituta Traian Vuia, Temišvar
 • 1999 : diplomirao na Nacionalnoj akademiji za obranu (godište VIII.)
 • 1994-1995 : osposobljavanje u području carine u Austriji i Njemačkoj

Profesionalna karijera 

 • 1981-1990 : inženjer i komercijalni direktor strojarskog poduzeća Hiperon, Ștei (okrug Bihor)
 • 1991-1993 : prefekt okruga Bihor
 • 1993-1996 : glavni direktor, regionalna carinska uprava Oradea
 • 2000-2004 : parlamentarni referent, rumunjski parlament
 • 2004-2007 : ministar uprave i unutarnjih poslova, rumunjska vlada
 • 2008-2009 : ministar za regionalni razvoj i stambena pitanja, rumunjska vlada
 • 2009-2010 : ministar uprave i unutarnjih poslova, rumunjska vlada
 • 2011-2012 : predsjednik rumunjskog Senata

Politička karijera 

Položaj u političkoj stranci ili nacionalnom sindikatu  
 • 1990-1992 : zastupnik u izbornoj jedinici Bihor, izabran na listi Fronte za nacionalni spas
 • 1991 : osnivački član Demokratske stranke
 • 1996-2000 : senator u izbornoj jedinici Bihor, izabran na listi Demokratske stranke
 • 1997-2001 : glavni tajnik Demokratske stranke
 • 2001-2004 : potpredsjednik Demokratske stranke
 • 2004 : koordinator za predsjedničke kampanje kandidata PD-a, PDL-a i ACL-a
 • 2006 : koordinator za predsjedničke kampanje kandidata PD-a, PDL-a i ACL-a
 • 2005-2008 : glavni tajnik PD-a
 • 2009 : koordinator za predsjedničke kampanje kandidata PD-a, PDL-a i ACL-a
 • 2008-2011 : glavni tajnik PDL-a
 • 2004-2016 : senator, rumunjski Senat, PD/PDL
 • 2012-2015 : predsjednik PDL-a
 • 2015-2016 : supredsjednik PNL-a
 • 2016 : koordinator izborne kampanje PNL-a za komunalne izbore

Kontakt