Alexander BERNHUBER : 9. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

  • 02-07-2019 ... : Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) - Član

Nacionalne stranke 

  • 02-07-2019 ... : Österreichische Volkspartei (Austrija)

Zastupnik 

  • 02-07-2019 ... : Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
  • 02-07-2019 ... : Odbor za predstavke
  • 02-07-2019 ... : Izaslanstvo u Parlamentarnom odboru za partnerstvo EU-a i Armenije, Odboru za parlamentarnu suradnju EU-a i Azerbajdžana i Parlamentarnom odboru za pridruživanje između EU-a i Gruzije
  • 02-07-2019 ... : Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Euronesta

Zamjenik 

  • 02-07-2019 ... : Odbor za kulturu i obrazovanje
  • 02-07-2019 ... : Izaslanstvo u Parlamentarnom odboru za pridruživanje između EU-a i Moldove
  • 08-07-2019 / 13-01-2020 : Odbor za prava žena i rodnu ravnopravnost

Kontakt