Alexander BERNHUBER : Početna stranica 

Član 

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane 
Odbor za predstavke 
Izaslanstvo u Parlamentarnom odboru za partnerstvo EU-a i Armenije, Odboru za parlamentarnu suradnju EU-a i Azerbajdžana i Parlamentarnom odboru za pridruživanje između EU-a i Gruzije 
Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Euronesta 

Zamjenik 

Odbor za kulturu i obrazovanje 
Izaslanstvo u Parlamentarnom odboru za pridruživanje između EU-a i Moldove 

Posljednje aktivnosti 

Kontakt