Carmen AVRAM : Početna stranica 

Članica 

Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj 
Izaslanstvo u Parlamentarnom odboru za partnerstvo EU-a i Armenije, Odboru za parlamentarnu suradnju EU-a i Azerbajdžana i Parlamentarnom odboru za pridruživanje između EU-a i Gruzije 
Izaslanstvo za odnose s Izraelom 
Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Euronesta 

Zamjenica 

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku 
Odbor za ribarstvo 

Posljednje aktivnosti 

Sporazum između EU-a i SAD-a o dodjeli udjela u carinskoj kvoti za uvoz visokokvalitetne govedine (preporuka) (A9-0038/2019 - Bernd Lange) EN  
 
Obrazloženja glasovanja (napisan.) 

Kontakt