Angelika WINZIG : Početna stranica 

Članica 

Odbor za proračune 
Odbor za proračunski nadzor 
Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Turske 

Zamjenica 

Odbor za međunarodnu trgovinu 
Odbor za prava žena i jednakost spolova 
Izaslanstvo za odnose s Narodnom Republikom Kinom 

Posljednje aktivnosti 

Kontakt