Cristian TERHEŞ : Početna stranica 

Potpredsjednik 

Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Euronesta 

Član 

Odbor za promet i turizam 
Odbor za predstavke 
Izaslanstvo u Parlamentarnom odboru za pridruživanje između EU-a i Moldove 

Zamjenik 

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove 
Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Turske 
Izaslanstvo u Parlamentarnom odboru za partnerstvo EU-a i Armenije, Odboru za parlamentarnu suradnju EU-a i Azerbajdžana i Parlamentarnom odboru za pridruživanje između EU-a i Gruzije 

Posljednje aktivnosti 

Kontakt