Günther SIDL : Početna stranica 

Član 

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane 
Izaslanstvo u odborima za parlamentarnu suradnju između EU-a i Kazahstana, EU-a i Kirgistana, EU-a i Uzbekistana, EU-a i Tadžikistana te za odnose s Turkmenistanom i Mongolijom 

Zamjenik 

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku 
Izaslanstvo u Odboru za parlamentarnu suradnju između EU-a i Rusije 
Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran 

Posljednje aktivnosti 

Sporazum EU-a i Ukrajine o izmjeni trgovinskih povlastica za meso peradi i proizvode od mesa peradi predviđenih Sporazumom o pridruživanju između EU-a i Ukrajine (C9-0105/2019) DE  
 
Obrazloženja glasovanja (napisan.) 

Kontakt