Miroslav ČÍŽ : Početna stranica 

Član 

Odbor za međunarodnu trgovinu 
Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru Cariforuma i EU-a 
Izaslanstvo u Odboru za parlamentarnu suradnju između EU-a i Rusije 

Zamjenik 

Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj 
Odbor za ustavna pitanja 
Izaslanstvo za odnose s Narodnom Republikom Kinom 

Posljednje aktivnosti 

Brojčani sastav odbora (B9-0039/2020) SK  
 
Obrazloženja glasovanja (napisan.) 
Protokol uz Sporazum između Europske unije, Republike Islanda i Kraljevine Norveške o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil podnesenog u državi članici ili u Islandu ili Norveškoj s obzirom na pristup Eurodacu u svrhu kaznenog progona (A9-0053/2019 - Jadwiga Wiśniewska) SK  
 
Obrazloženja glasovanja (napisan.) 
Sporazum između EU-a i Kine o određenim aspektima usluga u zračnom prijevozu (A9-0041/2019 - Tomasz Piotr Poręba) SK  
 
Obrazloženja glasovanja (napisan.) 

Kontakt