Mario FURORE : Početna stranica 

Član 

Odbor za promet i turizam 
Odbor za predstavke 
Izaslanstvo u Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a 
Izaslanstvo u Europsko-latinskoameričkoj parlamentarnoj skupštini 

Zamjenik 

Odbor za proračune 
Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Čilea 

Posljednje aktivnosti 

Kontakt