Eero HEINÄLUOMA : Početna stranica 

Član 

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku 
Izaslanstvo u Odboru za parlamentarnu suradnju između EU-a i Rusije 

Zamjenik 

Odbor za proračune 
Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Turske 

Posljednje aktivnosti 

Kontakt