Petar VITANOV : Početna stranica 

Član 

Odbor za promet i turizam 
Izaslanstvo u Parlamentarnom odboru za partnerstvo EU-a i Armenije, Odboru za parlamentarnu suradnju EU-a i Azerbajdžana i Parlamentarnom odboru za pridruživanje između EU-a i Gruzije 
Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Euronesta 

Zamjenik 

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove 
Izaslanstvo u Odboru za parlamentarnu suradnju između EU-a i Rusije 

Posljednje aktivnosti 

Kontakt